پذیرش تحصیلی
موسسه مهاجرتی در تبریز
اخذ پذیرش فرصت مطالعاتی دانشجویی

اخذ پذیرش برای دوره فرصت مطالعاتی دانشجویی

فرصت مطالعاتی دانشجویی را از اکثر کشورهای جهان برای شما فراهم می سازیم. با همکاری دارالترجمه رسمی در ایران نیز مدارک شما را به بهترین شکل آماده سابمیت به دانشگاهها و نیز اخذ ویزا می نماییم. با ما در تماس باشید:

+447883646080 & +4915212009872

oxbridge2020@gmail.com

اخذ پذیرش فرصت مطالعاتی دانشجویی
مدارک لازم- فرصت مطالعاتی دانشجویی

مدارک لازم برای اخذ پذیرش فرصت مطالعاتی

آخرین گواهی دانشجویی

کارت دانشجویی

نامه موافقت دانشگاه با اعطای فرصت مطالعاتی ( در صورت وجود)

نامه بورسیه (در صورت وجود)

گذرنامه

رزومه

پذیرش آمریکا
اخذ ویزا

تیم متخصص اخذ ویزا برای فرصت مطالعاتی از کشورهای مختلف

فرصت مطالعاتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در واقع یک فرصت ایده آل برای گذران  دوره ای تحقیقاتی در خارج از کشور محسوب میگردد که دانشجویان با بهره گیری از آن در راستای جذب شدن به عنوان هیات علمی و نیز استفاده از تمام ظرفیت های فرصت مطالعاتی در دانشگاههای معتبر خارج از کشور از آن منتفع می شوند.

لازم به ذکر است که با توجه به نتایج حاصل از شواهد، احتمال جذب افرادی که به فرصت مطالعاتی رفته اند در مقایسه با افرادی که بهره مند از فرصت مطالعاتی خارج از کشور نبوده اند، بیشتر خواهد بود. تیم متخصص ما از اولین مرحله بررسی مدارک برای اخذ پذیرش فرصت مطالعاتی دانشجویی تا اخذ ویزای فرصت مطالعاتی دانشجویی در کنار شماست.

Blue Dream Academic Services Company

Registered in the United Kingdom

Registration Number: 13602820